Magsår hos hästar - Hur vanligt är det?

Magsår hos hästar - Hur vanligt är det?

Hästen är en gräsätare och deras känsliga mage är fysiologiskt skapad för att beta cirka 14- 18 timmar per dygn. Den har i vilt tillstånd endast uppehåll när den vandrar eller sover och de längsta uppehållen överstiger vanligtvis inte 3 timmar. Studier visar att långa uppehåll utan foder ofta är en utlösande faktor för magsår hos häst.

Förekomst av magsår hos häst
Magsår är ett vanligt förekommande problem hos hästar och uppstår på grund av höga syranivåer. I studier har förekomsten uppmätts till hela 92% inom vissa grupper. Forskning visar en ökad förekomst av magsår hos hästar som utfodras sällan och som får kolhydratrikt foder. När hästen utfodras för sällan blir magsäcken tom vilket leder till att magsaft från nedre delar av magsäcken skvätter upp mot blindtarmens slemhinna. På sikt kommer det att framkalla magsår.

Ättiden per dygn är viktig
Hästar producerar endast saliv då de tuggar och en häst som inte äter tillräckligt många timmar per dygn kommer producerar för lite saliv. Saliven hjälper nämligen till att neutralisera magsyran och det är viktigt för att inte hästens mage ska bli sur. En häst som får möjlighet att tugga mellan 14-18 timmar per dygn kommer därför också producera tillräckligt med saliv.

I en amerikansk studie hade man som syfte att fastställa förekomsten av magsår hos hästar som utfodrades 2 och 3 ggr/ dygn. Bland de hästar som utfodrades 2 ggr per dygn hade hela 75% magsår och bland de som utfodrades 3 ggr/ dygn hade nästan 60% av hästarna magsår. I en dansk studie fann man en ökad risk för magsår då tiden mellan utfodringarna överskred 6 timmar.

Symptom på magsår hos häst
Symptomen på magsår kan variera och vara flera. Det kan visa sig genom kolik, viktnedgång, dålig aptit eller diarré. Även mer diffusa symptomer som matt päls, tandgnissling och irritation är många gånger tecken på magsår. Studier har även visat på att hästägare inte upplevt några speciella symptomer alls.

Hur diagnostiseras magsår?
Magsår diagnostiserar med hjälp av endoskopi. Det betyder att man går ner i hästens mage med hjälp av en kamera fäst på en lång slang. Endoskopiundersökning är det enda säkra sättet att ta reda på om och vart i magen hästen har magsår. Omfattningen kan variera betydligt. Allt från mindre områden till stora sår.

Förebygga hästens magsår
Utfodringsrutiner spelar en viktig roll för att förebygga uppkomsten av magsår hos din häst. En häst bildar saliv genom att tugga och saliven neutraliserar magsyran. Tillgången på grovfoder är därför en otroligt viktig faktor. Som hästägare bör man tänka på att hästen inte sover mer än 3-5 timmar per dygn. Det får därför inte bli långa uppehåll med avsaknad av grovfoder varken dagtid eller nattetid.

Hägraboxen hjälper till att förlänga ättiden under dygnets timmar - det i sin tur bidrar till minskad risk för magsår hos din häst.

Se våra produkter

 

Källor:
Begg, L.M. & O´Sullivan, C.B. 2003. The prevalence and distribution of gastric ulceration in 345 racehorses. Australian veterinary journal, 81: 199-201.

Berggren, M. 2011. Orsaker till magsår hos häst. 2011:07. SLU, Instutitionen för biomedicin och veterinär folkvetenskap. Uppsala.

Luthersson, N., Hou Nielsen, K., Harris, P., Parkin, T. D. H. 2009. Risk factors associated with equine gastric ulceration syndrome (EGUS) in 201 horses in Denmark. Equine veterinary journal, 41(7) 625-630.

Luthersson, N., Hou Nielsen, K., Harris, P., Parkin, T. D. H. 2009. The prevalence an anatomical distribution of equine gastric ulceration syndrome (EGUS) in 201 horses in Denmark. Equine veterinary journal, 41(7) 619-624.

Videla, R., Arndrews, F. M. 2009. New perspectives in Equine Gastric Ulcer Syndrome. Veterinary clinics of North America: equine practice, 25(2) 283-301.

Lotta Isacsson, Travhästen, nr 4. 2008. Felaktig utfodring ofta orsak - så uppstår magsår