Vad är kolik hos häst och går det att förebygga?

Vad är kolik hos häst och går det att förebygga?

Vad är kolik? Kolik betyder “Ont i magen” och är ett av de allra vanligaste hälsoproblemen hos häst. På en av de största klinikerna i Sverige får man i snitt in nästan en häst per dag med symptom på kolik. Enligt Jordbruksverket ökar antalet kolikfall på häst under vinterhalvåret och minskar under sommarhalvåret. 

Begreppet kolik
Begreppet är ett samlingsnamn för buksmärta hos häst. Kolik hos häst är alltså en symptom och inte en diagnos.

Vanligaste diagnosen vid kolik
Symptomen kan vara lätta till allvarliga och beroende på orsaken till att hästen får kolik så varierar allvarlighetsgraden. Kolik kan därför vara ett livshotande tillstånd. Grovtarmsförstoppning är den vanligaste diagnosen vid kolik hos häst och om det behandlas i tid så kan den vara lätt att åtgärda. Andra diagnoser som till exempel tarmvred, där det blir stopp i hästens tarmar, kräver oftast operation.

Symptom på kolik:

● Slöhet eller oro
● Skrapande med framhoven
● Vandrar i boxen
● Lägger sig gärna och ser sig åt buken
● Pulsen är förhöjd
● Svettningar


Vid misstanken om kolik hos häst är det viktigt att agera snabbt.
Vad du bör du göra vid misstanke om kolik;

● Ta bort all mat och kontakta en veterinär.
● Observera din häst - hur beter den sig?
● Kontrollera hästens avföring. Hur ser den ut?
● Om möjligt - Kontrollera färgen på hästens slemhinnor i munnen.
● Om möjligt - Ta pulsen. Normal puls ligger runt 32-40 slag/minut.
● Om möjligt - Ta tempen. Normal temp ligger på ca 37-38 grader.
● Led hästen

Orsaker till Kolik hos häst
Forskning har visat på ett tydligt samband mellan en ökad risk för kolik och ett ökat antal timmar då hästens står på stall. Även snabba förändringar i foderstaten och begränsad vattentillgång samt mögelbildning i hö medför hög risk för kolik Andra betydande faktorer är snabbt minskad eller obefintlig daglig aktivitet/ motion. Forskare hävdar även att stigande kraftfodermängd ökar risken för kolik.

Går det att förebygga kolik?
Studier tyder på att en hästhållningen som efterliknar betesgående hästar - med fri tillgång på grovfoder och frihet att röra sig större delen av dygnets timmar, skulle minska antalet fall av kolik. Vi vet att hästen är ett gräsätande flockdjur som är skapt för att beta 14-18 timmar per dygn. För att kunna förebygga att hästen får störningar i mag-tarmsystemet bör vi ha detta i åtanke. Och det är utifrån den vetskapen viktigt att vi ser till att våra hästar rör på sig regelbundet. Möjligheten att äta större delen av dygnets timmar tillsammans med fri tillgång på rent vatten är också betydande faktorer för att förebygga kolik. Idag vet vi också att hästens foderstat ska bestå till störst del av grovfoder och att kraftfoder många gånger inte alls är nödvändigt.

Se våra produkter

 

Källor:
Cohen, N.D., Gibbs, P.G. and Woods, A.M. 1999. Dietary and other management factors associated with colic in horses. Journal of the American Veterinary Medical Association. 215, 53-60

Hudson, J.M., Cohen, N.D., Gibbs, P.G. & Thompson, J.A. (2001). Feeding practices associated with colic in horses. J Am Vet Med Assoc 219, 1419-1425.

Petterson. H., Green B, 2007, Håll hästen frisk - att förebygga och bota sjukdomar, Ica Bokförlag

www.jordbruksverket.se

https://www.hippson.se/artikelarkivet/veterinar/veterinarens-tips-om-hasten-drabbas-av.htm