Integritetspolicy

Vilka vi är

Hägraboxen AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Personuppgifter genom våra digitala kanaler, såsom denna webbplats, mobila applikationer och/eller andra framtida digitala kontaktytor.

Den här personuppgiftspolicyn (nedan ”Personuppgiftspolicyn”) är till för att du som användare ska känna dig trygg med att vi som personuppgiftsansvarig hanterar dina uppgifter i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Du behöver inte lämna några Personuppgifter för att besöka de digitala kanalerna, men om du inte lämnar efterfrågad information är det möjligt att du inte kan ta del av de produkter, erbjudanden, funktioner, verktyg, tjänster eller resurser som vi tillhandahåller genom applikationen (nedan ”Tjänsten”) eller besöka alla delar av de digitala kanalerna.

Saknar du svar på någon fråga får du gärna hör av dig till oss. Information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt ”Kontaktuppgifter” nedan.

Vår webbplatsadress är: http://eponaofsweden.se (”Hemsidan”).

Vilka Personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet (fortsättningsvis ”Personuppgifter”).

För att Tjänsten överhuvudtaget ska fungera och vara meningsfull för dig som användare måste vi samla in Personuppgifter. När du besöker Hemsidan samlar vi in de Personuppgifter du matar in på Hemsidan, exempelvis i samband med att du kontaktar oss för att få tillgång till Tjänsten såsom namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

När du använder Hemsidan kommer även viss teknisk information att inhämtas automatiskt, exempelvis vilken webbadress du besöker Hemsidan från, information om nätverks- och enhetsprestanda, typ av webbläsare, språk, besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden och information om identifiering och operativsystem.

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi även in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret. Vidare kan vi komma att samla in vissa Personuppgifter, såsom namn, adress och personnummer för att vi ska kunna fakturera.

För användare som registrerar sig på vår webbplats (om sådana finns) sparar vi även de Personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina Personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vi kan komma att använda Cookies och liknande teknologi för att samla in dessa uppgifter. Mer information om användandet av Cookies finns nedan under avsnitt ”Cookie-filer” nedan.

Vi kommer att behandla de Personuppgifter vi samlar in för följande ändamål;

  1. För att vi ska kunna kommunicera med dig.
  2. Leverera Tjänsten samt säkerställa att Tjänsten fungerar.
  3. För att förbättra Tjänsten, utveckla nya produkter och tjänster samt för detektering av skräppostmeddelande.
  4. Kommunicera med dig, exempelvis via notifieringar, email och på annat sätt.
  5. Informera dig om våra uppdateringar av Tjänsten och nya produkter.
  6. Marknadsföra Hemsidan och våra produkter, antingen inom eller utanför Hemsidan, inklusive funktioner och innehåll på Hemsidan.
  7. Så som i övrigt anges i Personuppgiftspolicyn.

Vi sparar dina Personuppgifter så länge som vi behöver i enlighet med lag. Ber du oss kommer vi permanent radera de Personuppgifter om dig som vi enligt lag inte är skyldiga att spara.

Om vi inte kan behandla dina Personuppgifter kan vi heller inte tillhandahålla dig Tjänsten/produkter. Din integritet är mycket viktig för oss och vi kommer att behandla dina Personuppgifter som du delar med dig av till oss med högsta försiktighet och i enlighet med ”best practice”, Personuppgiftspolicyn samt gällande lagar och regler.

Utan ditt tillstånd kommer vi inte att lämna ut dina Personuppgifter till annan på annat sätt än vad som följer av Personuppgiftspolicyn.

Media

Vi vill be dig notera att om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Vi vill också att du ska vara medveten om att besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen. Hägraboxen AB tar inget ansvar över den spridning som kan ske av dina egenhändigt uppladdade Personuppgifter.

Cookie-filer

Vi samlar in information med hjälp av teknologi såsom cookies, beacons och lokal lagring (t.ex. på din webbläsare eller enhet). I Personuppgiftspolicyn använder vi termen ”cookies” för all teknik, inklusive data och textstycken, som vi lagrar i din webbläsare eller enhet.

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, telefon eller annan enhet när du besöker en webbplats. Cookies kan till exempel hjälpa oss att känna igen dig nästa gång som du besöker vår webbplats, men också möjliggöra för oss att erbjuda en säkrare och mer driftsäker tjänst.

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga Personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

De flesta webbläsare låter dig välja hur cookies ska hanteras. Du kan då ställa in webbläsaren att vägra ta emot cookies, eller att ta bort vissa cookies.

Om du väljer att blockera cookies kan delar av Hemsidans funktionalitet försämras eller försvinna.

Vilka vi delar dina data med

Utöver vad som anges i Personuppgiftspolicyn kommer vi inte att dela de Personuppgifter du tillhandahåller till oss med någon tredje part.

Vi kommer inte att dela de Personuppgifter du tillhandahåller till oss med tredje part annat än när (i) det är specifikt avtalat mellan oss och du, (ii) när det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det följer av lagstadgad skyldighet, myndighetsbeslut eller domstolsbeslut eller (iv) om vi anlitar oberoende leverantörer för tjänster i anslutning till våra digitala kanaler eller Tjänsten. Dessa leverantörer kan hantera Personuppgifter och behöver ibland begränsad tillgång till Personuppgifter som är insamlade via de digitala kanalerna eller Tjänsten. Vi kommer alltid att sträva efter att begränsa sådan tillgång till Personuppgifter och endast dela information som skäligen behövs för att leverantörerna ska kunna göra sitt arbete eller tillhandahålla sina tjänster. Vi kommer även kräva av dessa leverantörer att de (i) skyddar dina Personuppgifter i enlighet med Personuppgiftspolicyn och (ii) inte använder eller avslöjar dina Personuppgifter i något annat syfte än att tillhandahålla oss avtalade produkter eller tjänster.

Personuppgifterna kommer inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål utan ditt skriftliga samtycke.

Artiklar på Hemsidan kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

I våra digitala kanaler kan det förekomma länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av andra bolag. Personuppgiftspolicyn gäller inte för dessa webbplatser. Du bör därför ta del av sådan webbplats personuppgiftspolicy innan du lämnar ut Personuppgifter

Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas under ett (1) år. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

Dina Personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer i övrigt att radera Personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår begära information om vilka (om några) Personuppgifter vi behandlar om dig och dessutom få eventuellt felaktiga uppgifter rättade. Vill du veta om vi behandlar Personuppgifter om dig kan du skicka en skriftlig och undertecknad begäran till oss (se ”Kontaktuppgifter” nedan). Du kan också begära att vi tar bort alla Personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina uppgifter

Vi kommer inte att föra över Personuppgifter till tredje land (dvs. ett land utanför EU/EES) utan ditt skriftliga samtycke.

Kommentarer från besökare kan komma att kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. Vi rekommenderar att du läser igenom denna för det fall du känner dig osäker över hur Gravatar behandlar dina Personuppgifter. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Hur vi skyddar din information

Vi vidtar alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda Personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse. Det innebär dock alltid en risk att lämna ut Personuppgifter via digitala kanaler då det inte helt går att skydda tekniksystem från intrång.

Personuppgiftsincident

Vid en säkerhetsincident som rör Personuppgifter, till exempel ett dataintrång eller en oavsiktlig förlust av Personuppgifter, måste vi dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen inom 72 timmar. Vi kan också behöva informera dig, till exempel om det finns risk för id-stöld eller bedrägeri.

Datainspektionen

För mer information kring gällande lagstiftning, vilket ansvar vi har för behandlingen av Personuppgifter och vilka rättigheter du har, vänligen besök http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/.

Frågor rörande behandling av Personuppgifter mm. kan även ställas direkt till Datainspektionen på datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor om Personuppgiftspolicyn eller har någon annan fråga angående vår behandling av dina Personuppgifter får du gärna kontakta oss på info@hagraboxen.se.

Samtycke

När du godkänner Personuppgiftspolicyn godkänner du att vi använder och behandlar dina Personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs i Personuppgiftspolicyn.

Du godkänner också att vi använder Cookies, se ovan.

Om du inte accepterar vad som sägs i Personuppgiftspolicyn ber vi dig vänligen att inte använda Hemsidan eller Tjänsten.

Du kan närsomhelst återkalla ditt lämnade samtycke.